Datingsider i vestland, Vårt tilbud


Enke søker mann Kvinne, 67 år, Viken, 4.

Del på epost Emma Böninger, filialsjef i Forex Bank i Bergen, har stogga fleire kundar frå å sende pengar til menn dei oppriktig trur er kjærastar dei har funne på nettet. Forex Bank er agent for Western Union i Norge.

ringsaker dating site

Etter det blir det raskt klart ar det er menneske dei aldri har møtt, men som plutseleg treng pengar til ein operasjon eller legebehandling etter ei ulukke, fortel Böninger. Men då spør eg kva dei trur desse pengane går til?

hemnes singel

I Nederland finst den fremste ekspertisa på såkalla «scams» eller «Nigeria-brev». Frank Engelsman i selskapet Ultrascan har overvaka denne svindelen i 69 land gjennom dei ti siste åra.

marker speed dating

Foto: Lasse Lerdahl Han fortel at omfanget av svindelen har auka med 3—4 prosent kvart år sidan Totalt kan dei samla inntektene til dei vest-afrikanske svindlarane datingsider i vestland med bruttonasjonalproduktet til eit lite land.

Datingsvindel er blitt nummer ein Ho fortel at svindel gjennom datingsider på nettet no er nummer ein innan økonomisk nettsvindel. Dei har ikkje same forståing av at ein skal vere litt forsiktige som yngre folk har, seier ho. Offisielle tal frå Økokrim viser at nordmenn betalte millionar kroner til slike nettsvindlarar i I fjor gjekk talet ned til 75 millionar, mykje takka vere merksemda i media, ifølgje Anne Dybo.

Folk skjemmast over å ha blitt lurt, og fortel det ikkje til nokon, seier Emma Böninger i Forex Bank. Frank Engelsman i Ultrascan meiner denne svindelen i praksis er umogeleg å avdekke for nasjonalt politi.

tromsø online dating

Eineste løysing er ei global innrapportering, som så gjer det mogeleg for politiet i kvart enkelt land å spore e-postar, datavirus og pengestraumen, hevdar Engelsman.