Enslig i lenvik


enslig i lenvik

De har mer enn nok å gjøre. Ikke minst er det mange flyktninger og asylsøkerfamilier som har det veldig tungt økonomisk, sier daglig leder Tommy Myklebust i Frivilligsentralen i Lenvik. Det vil si at familien namsos singeltreff i en vedvarende situasjon der inntekten er under 60 prosent av median middels inntekt.

enslig i lenvik

I antall betyr dette at 1. Det er ikke noe som tyder på oppgang eller nedgang i det siste, sier hun. Innvandrerbarn utgjør 40 prosent av de fattige på landsbasis, og de er en stor gruppe i Troms også. Andre utsatte grupper er barn av enslige forsørgere, barn i store barnefamilier og barn av sosialhjelpsmottakere.

enslig i lenvik

Det kan være PC-tilgang, fritidsaktiviteter, bursdagsselskaper, skoleturer som koster penger, internett og sportsutstyr, sier Marianne Pleym Arctander. Satser på aktiviteter På Frivilligsentralen prøver man å bøte på noen av disse problemene. Vi får inn en del klær og strikkevarer, og dette går som varmt hvetebrød.

Det er mange flyktninger som benytter seg av det tilbudet vi har, sier Tommy Myklebust.

Han har selv gitt vekk skjorta si, og nå byr han jammen fram en ubrukt vinterjakke også. Jeg har vinterjakke fra før, og trenger ikke denne enslig i lenvik.

Registrer deg i CV-database Lenvik er Troms fylkes tredje største kommune og i stadig utvikling. Lenvik kommune kan skilte både med et sterkt og mangfoldig næringsliv, samfunnsliv og kulturliv og like mangfoldig og vakker natur med opplevelsesmuligheter i kø. Finnsnes er Barnebyen, og har som mål å framstå med en klar og gjennomgripende oppvekstprofil. Kommunesenteret i Lenvik er også regionsenter med en rekke servicefunksjoner og helsehjelpstilbud for regionen Midt-Troms. Som handelsby er Finnsnes på topp i Troms.

Vi lever i et vaksdal singeltreff, og jeg ser at det vi får inn er veldig fine klær, sier han. Myklebust sier det også er mange som ikke har råd til å være med på fritidsaktiviteter, og at man nå skal ansette en egen prosjektleder for å jobbe med barneaktiviteter for flyktninger, enslig i lenvik og norske barn.

Verst i byene Størst andel fattige barn er det i Oslo, og Marianne Pleym Arctander sier det generelt er flere fattige i byene enn på bygda.

enslig i lenvik

Det er mye dyrere å bo i by, og med høyere husleie rekker inntekten kortere, sier hun. Nei, jeg vil ikke ha noen formening om det å flytte folk til bygda, sier hun.

Viktig å se de fattige Pleym Arctander besøker denne uka Storfjord kommune som har fagseminar om dette temaet.

Вокруг них громоздились какие-то совершенно непонятные механизмы -- замершие, остывшие. Это циклопическое и такое пустынное помещение исчезло почти так же стремительно, как и возникло. Образ его вызвал в сознании Олвина что-то похожее на благоговение.

Det er viktig å jobbe sammen om dette, slik at de ikke blir kasteballer, sier hun. Les mer om:.

enslig i lenvik