Enslig i leirsund


 • Трудно поверить, чтобы столь важное обстоятельство не было бы вписано в память Центрального Компьютера - но он ничего не знает об этом пакте.
 • Ringevikarer (goldenhedgeloans.com: HS-ASAK) - Asak avlastningssenter
 • Такова схема наших жизней, сменяющих друг друга.

Fra Maura til Leirsund renner elva igjennom gammel havbunn fra siste istid hvor store mengder leire er avsatt. Leira er med på å forme dette ravinerte landskapet. Fra Leirsund flater landskapet seg ut da vi er i kanten av Øyeren-bassenget.

Fra Leirsund til Svelle er landskapet flatt og preges av gjentatte oversvømmelser fra Leira gjennom mange tusen år.

Dette området avgrenses av Asakmarka i øst, en åsrygg i vest, Leirsund i nord og den grunne innsjøen Svelle i sør. Området enslig i leirsund både i Skedsmo og Fet kommuner. Elveslettene er idag sterkt preget av jordbruk og en utvidet Gardemobane.

rennesøy single kvinner

Området kan betegnes som en biologisk ørken fordi størsteparten enslig i leirsund området huser kun én eller to plantearter. Store arealer på flere kilometer sammenhengende dyrket mark gjør området ugjestmild for de fleste dyregrupper.

Noen få lommer med vegetasjon ligger igjen, og det er her dyrelivet, og flaggermusene, finnes. Fem flaggermusarter er registrert fra området.

Ничто другое здесь не могло бы так живо напомнить ему его собственную удаленность от мира, который был ему так хорошо известен.

Disse er brunflaggermus, gråskimlet flaggermus, nordisk flaggermus, vannflaggermus og dvergflaggermus. Høy tetthet av nordisk flaggermus og gråskimlet flaggermus er tidligere beskrevet av forfatteren Gjerde b.

Jobb: Lillestrøm kommune - Leirsund

Deler av området er tilgjengelig fra bilvei, men for å komme til de mest interessante områdene må en gå langs jorder og jernbanelinjen. Vises siden uten frames? Den ble hørt idet den passerte flere ganger Gjerde Diverse: Arten synes å være ny for området.

Det antas at disse to observasjonene er av samme dyr.

Jobb: Barneverntjenesten, Lillestrøm kommune - Leirsund

Gråskimlet flaggermus Vespertilio murinus L. Ekstremum: 5. Største antall: 3 ind. Arten flyr som regel meget høyt og er derfor vanskelig å oppdage. Det er derfor en begrensing på hvor mange dyr som kan observeres samtidig.

Nissefamilien

Diverse: De fleste observasjonene er gjort på Tuenstranda mot Svelle. Trolig jakter arten på svermende insekter over Svelle, og de dyrene som blir registrert på Tuenstranda er dyr i kanten av dette området. Den Resten av Tuenstranda ble undersøkt den Tilsammen utgjør dette 18 individer.

midt-telemark single damer

Ekstremum: Arten er trolig vanlig i området fram til begynnelsen av september. Største antall: individer jaktende over strandeng på Tuenstranda ved Tuentangen Diverse: Arten observeres over hele området, men store antall er observert langs Tuenstranda mot Svelle jaktende i samme område som gråskimlet flaggermus.

Korteste reisetid til Oslo er 10 min. Kommunen er i en utvikling, hvor forskning, utdanning og næringsutvikling er sentralt. Skedsmo er Norges messe- og kongresskommune. Skedsmo kommunes viktigste oppgave er å levere tjenester og service til innbyggerne. De ansatte er den viktigste ressursen for å nå dette målet.

Natt til På Tuenstranda nord for Svelle ble det talt ytterligere dyr natt til Tilsammen utgjør dette individer. Vannflaggermus Myotis daubentonii Kuhl, Første funn: 1 ind.

tvedestrand singel treff

Ekstremum: 3. Største antall: Kun observert en av gangen. Diverse: Observeres meget sjeldent så langt nedstrøms i Leira.

 1. Pris på singel i risør
 2. Общедоступная группа Leirsund | Facebook
 3. Dating steder mosterhamn
 4. 48 Barneverntjenesten, Lillestrøm Kommune jobber i Leirsund - juli | goldenhedgeloans.com
 5. Lunner dating site
 6. Helgestillinger (miljøarbeidere) goldenhedgeloans.com: H/S - Asak avlastningssenter
 7. Они исчезли.
 8. Elveslettene ved Leira

En kjent koloni finnes i Leira en kilometer oppstrøms fra område Gjerdea. Dvergflaggermus Pipistrellus pipistrellus Schreber, Første funn: 3 observasjoner langs jernbanen natt til Største antall: Observert kun enslige individer, men langs en kort strekning ved jernbanelinja ble 4 ind.

ullensvang speed dating norway

Diverse: Alle observasjonene er gjort langs jernbanelinja der det også finnes mye løvtrær. Under artsomtale er kun observasjoner fra Tuentangen med Svelle tatt med. Observasjoner fra resten av området vil etterhvert bli inkludert. Der annet ikke er spesifisert er observasjonene gjort av forfatteren. Totalt ble det talt nordisk flaggermus og 18 gråskimlet flaggermus på Tuentangen, et område som utgjør et areal på ca.

De fleste individene ble allikevel funnet langs et 2,6 km strekning med strandeng meter bredt.

Korteste reisetid til Oslo er 11 min.

I dette området ble individer av nordisk flaggermus og 16 individer av gråskimlet flaggermus funnet.