Drammen enslig, Enslige, mindreårige flyktninger i Drammen


Drammen is one of the most beautiful cities in Norway/ Drone view/4K

Stillingsmatch Drammen — større, smartere og sunnere Elvebyen Drammen ligger sentralt på Østlandet. Det bor 67 mennesker i kommunen, men byen er regionshovedstad for et område med innbyggere.

stjørdal singelklubben

Drammen er i vekst, har full barnehagedekning, et variert kultur- og næringsliv og et spennende og variert boligmarked. En flerkulturell befolkning setter et mangfoldig preg på bybildet. Les mer om Drammen kommune Stillingsbeskrivelse Senter for oppvekst tilbyr og samordner tjenester innenfor barnevern, bosetting for enslige mindreårige flyktninger, tjenester for funksjonshemmede, forebyggende oppveksttjenester, helsetjenester for barn og unge, pedagogisk psykologisk tjeneste PPTog avdeling for økonomi og administrasjon.

brønnøysund singel

Avdeling enslig mindreårige flyktninger bosetter ungdom i alderen år. Vi følger en fasemodell med bofellesskap og etablering i egne hybler.

nesset singelklubb

Hovedmålet vårt er å veilede og følge de bosatte mot en selvstendig tilværelse i bysamfunnet. Tilbudet består av 3 bemannede bofellesskap og et drammen enslig, vertsfamilier, fosterhjem og hybler med tilsyn.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

åseral singel treff

For ansettelse i Barneverntjenesten kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, må framlegges før tilsetting i stillingen, jfr. Lov om barneverntjenester §, og Forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven §6. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal derfor drammen enslig legges ved søknaden.

Vi mottar kun elektroniske søknader.

Det bor 67 mennesker i kommunen, men byen er regionshovedstad for et område med innbyggere. Drammen er i vekst, har full barnehagedekning, et variert kultur- og næringsliv og et spennende og variert boligmarked. En flerkulturell befolkning setter et mangfoldig preg på bybildet. Vikarer i bofellesskap for enslig mindreårige flyktninger ref.