Enslig i lillehammer


Stillingsmatch Lillehammer kommune skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen.

enslig i lillehammer

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater tilå søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming, kulturell og etnisk bakgrunn. Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglement.

Ifølge Offentlighetsloven § 25 kan søkers navn bli offentliggjort, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkeren vil i så fall bli forespurt om dette.

enslig i lillehammer

Attesterte kopier av vitnemål og attester kan legges elektronisk ved søknaden eller tas med ved et eventuelt intervju. Vil du vite mer om hvordan det er å bo og arbeide i Lillehammer-regionen, og se andre jobbmuligheter, trykk her Les mer om Lillehammer kommune Stillingsbeskrivelse Holsjordet bofellesskap er hjem for enslige mindreårige flyktninger.

enslig i lillehammer

Bofellesskapet er organisert som en enhet under barneverntjenesten. Bofelleskapet er p.

enslig i lillehammer

Kvalifikasjoner Vi søker etter personer med arbeidserfaring med målgruppen. Kjennskap til flerkulturelt arbeid er ønskelig, personer med annen etnisk bakgrunn oppfordres til å søke.

enslig i lillehammer

Det vil bli lagt sterk vekt på personlig egnethet. Vi tilbyr Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale og lokale avtaler Enslig i lillehammer pensjons- og forsikringsordninger Godkjent politiattest må fremlegges ved tiltredelse i stillingene, jfr.

enslig i lillehammer

Lov om barneverntjenester §