Single gamvik, Whaling through the ages


Artikkelen er over 6 år gammel Lebesby, Gamvik, Berlevåg og Tana har mer tro på interkommunalt samarbeid. Finnmarken Alle landets kommuner har fått beskjed om å starte prosessen med kommunereformen.

rendalen dating norway oppegård singelklubben

Enkelt forklart skal hver kommune utnevne en arbeidsgruppe, som igjen skal legge fram ulike alternativer til kommunestyret. Dette skal de selvsagt følge opp i både Lebesby, Gamvik, Berlevåg og Tana.

Men de fire ordførne er vardø datingsider klare på at de i utgangspunktet ikke ønsker å bli slått sammen med noen.

Derimot er de veldig for interkommunalt single gamvik. De fire ordførerne var samlet under årsmarkeringen til Gamvik kommune denne uka. Skilte lag for år siden Fram til hørte både Gamvik og Berlevåg med til daværende Tanen herred Polmak var egen kommune fram til Da ble man enige om å skille lag.

Og i år har Berlevåg og Gamvik behørig feiret år som egen kommune.

Navigation menu

De færreste tror på flere jubileum i så måte. Kommunereformen legger opp til kraftig kutt i antall kommuner.

singelklubb sauherad single damer nordreisa

Riktignok heter det at det skal skje ved frivillighet, men myndighetenes ris bak speilet er at de kan kutte i overføringene fra staten om ikke kommunene er lydige. Og da har man i praksis ikke noe valg. Det fikk Breivik mye pepper for.

singeltreff rognan malm single kvinner

Og responsen er den samme nå fra de fire ordførerne som møttes i Mehamn forrige mandag. Nordkyn er rett og slett for langt unna.

Also of interest in Gamvik (Finnmark County)

Selvsagt kan man tenke seg en ordning med delvis selvstyrte bydeler slik man har i for eksempel Oslo, men jeg har dårlig tro på dette, sier single gamvik ordfører Unn Berit Guttormsen i Berlevåg.

De andre tre er helt enige med henne når det gjelder Breiviks Stor-Tana. Det blir alt for stort. Lokaldemokrati De fire er også samstemt i sin bekymring for lokaldemokratiet ved sammenslåing. Det blir flere jo nærmere kommunesenteret, hvor det nå enn kommer.

Single gamvik blir det langt færre folkevalgte og dermed mer makt til rådmannen, sier ordfører Frank M. Ingilæ i Tana. Han peker også på at mange arbeidsplasser vil bli sentralisert, og med det en stor endring av befolkningsstrukturen. Det vil være naivt å tro noe annet, single gamvik Ingilæ.

Database for offentlige innkjøp

Han viser til at de har erfaring internt i Tana i så måte. I mnage år har det politiske flertall blitt beskyldt for sentralisering. Gal ende Ordfører Stine Akselsen i Lebesby mener kommunereformen starter i gal ende. Hva blir oppgavene til framtidas kommuner?

All parts of the whale could be used, but the blubber was especially important. The oil that was extracted, could be used as fuel, lubrication and for lighting.

Slik det nå er, må vi bare ta utgangspunkt i dagens oppgaver, sier Akselsen. Ingilæ følger opp tråden: — En oppgavereform burde kommet først. I dag er det ikke politisk flertall for å gjøre noe av betydning med det regionale nivå.

Hvis videregående skole skal være i fylkeskommunene, som alt tyder på, faller mye av grunnlaget bort.

Mehamn Airport

Regjeringen sier at kommunene må bli store og robuste, men sier lite om hvorfor. Samarbeider godt Ordfører Inga Manndal i Gamvik viser til at tjenestetilbudet ofte er bedre i småkommunene, men at man på flere områder må samarbeide.

Gamvik og Lebesby samarbeider om legetjenesten, barnevern og feiing, og er godt fornøyd med det.

Gamvik, Mehamn, 1972, Nordkyn, Nordkinn, Norge, Norway, Norwegen,

Det handler om å finne de gode løsninger, men uten at man slår sammen kommunene. Uansett hva som skal skje, mener jeg man må gi prosessen bedre tid enn det er lagt opp til. Single gamvik virker som regjeringen tror at de får bare én periode, og derfor stresser med å få alt på plass, sier Manndal.

Hennes tre kolleger single gamvik enige i at det er lagt opp til et for stramt tidsskjema. Enige er de også om at identitet og tilhørighet er viktig å ta hensyn til. Hva hvis tvang? Finnmarken har spurt de fire om hva de velger dersom de i praksis tvinges til sammenslåing.

Manndal: Lebesby.

rørvik online dating valle single klubb

Vi har godt samarbeid i dag. Andre løsninger single gamvik uaktuelle. Akselsen: Gamvik er helt klart det mest nærliggende.

Aktuelle temaer

Ingilæ: Nesseby, men ikke mot deres vilje. Vi er begge samiske kommuner og avstandene er ikke så store. Les mer om:.

singeltreff hobøl høyanger single speed