Enslig i re


Foto: Stian Ormestad.

Kan David slå Goliat i Re? Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fartsdempende tiltak på Kopstadveien, busstopp ved Undrumsdal kirke og gangfelt ved Solerød skole, og ikke minst et sikrere Skjeggestadåsen-kryss, det ble alt sammen diskutert i kommunestyret. Men ikke gangfelt utafor Re helsehus.

Språk: Norsk (tekstet). Hva møter en enslig mindreårig asylsøker i Norge?

Cathrine Bøhle og Thorvald Hillestad begge SP har tidligere vært ute i ReAvisa og varsla at de vil foreslå tiltak for et sikrere Skjeggestadåsen-kryss. Og det er avkjøringa til kanskje det største boligfeltet på denne sida av Enslig i re Fersk Solerød-rektor Kristoffer Aas mener det er soleklart at gangfelt, skilting, belysning og gjerne opphøyd gangfelt må på plass på fylkesveien som går så å si gjennom skolen. Så når enslig i re skal revideres, får vi se hvorvidt dette fortjener å prioriteres.

enslig i re

Forslaget ble vedtatt med et stort flertall i kommunestyremøtet To gamle Re-vedtak uteglemt i nye Tønsberg KrF oppdaga at to vedtak fra gamle Re var blitt utelatt fra planen nå, og Stine Næss Askjer KrF velger å fremme forslag på nytt i kommunestyret: Det ene er fartsreduserende tiltak på Kopstadveien ved Haugan, der det er sone, krappe svinger, og skolebarn som krysser veien for å gå på bussen.

Det andre er utbedring av fylkesveien ved Undrumsdal kirke for å hindre trafikkfarlige situasjoner ved et busstopp rett ved gangfelt.

Alternativt kan vi tilby bemanningsløsninger over kortere eller lengre tid. Med utgangspunkt i barnevernloven kap. Våre bo- og omsorgstiltak skal sikre barna: - En trygg bo- og omsorgsbase - Omsorg preget av forutsigbarhet og stabilitet - Behandling og oppfølging for traumer, savn og andre vanskelige opplevelser de kan ha hatt - Hjelp til å tilpasse seg en mulig framtid i det norske samfunnet og forberede en best mulig bosetting eller eventuell retur - Rask oppstart i skole - Kontakt i nærmiljøet for aktiviteter og sosial omgang med både andre barn og voksne Hovedmålet vil være å utøve omsorg for barnet gjennom å vurdere barnets situasjon og behov også før det er utarbeidet oppfølgingsplan, og å varsle barneverntjenesten ved behov for vurderinger om iverksettelse av særskilte tiltak.

Også dette ble vedtatt mot en stemme. Kan fint klare 80 i sona Et tiltak som allerede er inne i trafikksikkerhetsplanen, men som det har tatt fryktelig lang tid å få på plass, er gangfelt ved Solerød skole.

enslig i re

Det betyr at du fint kan klare 80 i sona, og det er det noen som prøver på innimellom. Ingen «hjertesone» i Undrumsdal Lars Jørgen håper fylkeskommunen nå vil gjøre noe med både gangfelt og mer fartsdempende fartshumper, ikke bare telle speed dating i andenes og la det koke bort i kålen nok en gang.

We use cookies to provide social media features and to analyze our traffic.

Han poengterer også at vedtaket om å etablere såkalte hjertesoner, uten biltrafikk i en radius rundt alle skolene i den nye storkommunen, vil være umulig her: — Akkurat ved Solerød skole vil dette være en utfordring. I og med at fylkesveien går mellom parkeringsplassen og skolebygget, mellom gymsalen og skolebygget.

enslig i re

Gangfelt utafor Re helsehus En annen problemstilling som dukka opp i anledning alle ReAvisa-skriveriene om trafikksikkerhetsplanen, var manglende gangfelt utafor Re helsehus. Her oppstår det farlige situasjoner med høye fortauskanter og ikke ett eneste gangfelt fra gangstien vest for veien forbi helsehuset.

enslig i re

Dette står ikke nevnt i planen, og ble heller ikke tatt opp i kommunestyremøte.