Enslig i kvalsund


single jenter i stryn tønsberg dating steder

Side:Erindringer fra et halvt Aarhundredes Vandreliv. Vi ønskede dog helst at være saa nær Kysten som muligt og foretrak den første Vei.

Svend Erikssøn og hans Værtinde, der tillige var Mathias Abrahamssøns Fostermoder, skaffede os en god Middag, og saasnart denne var fortæret, blev vort Tøi spændt paa den ene Hest, medens vi af- vekslende skulde ride paa den anden.

Svend fulgte selv med over til Næverfjorden; Veien var ikke interessant, det var en ensformig Dal uden høie Fjelde paa Siderne, med flå singel treff Græsvæxt især i den Del, som laa nærmest Kvalsund. Paa det høieste af Veien var der igjen ren Høifjeldsnatur, uagtet det vistnok ikke var mere end Fod over Havet.

singel treff osterøy dating norway i gratangen

En enslig Ren flygtede straks enslig i kvalsund Sy- net af os. Vi naaede Næverfjorden Kl. Svend forlod os her, og to Timer efter gik vi til- sengs, medens Finnen og Mathias lagde sig paa Gulvet nedenunder og snart efter sov en Søvn, som vi misundte dem.

nordfjordeid gay dating datingsider i måsøy

Vi havde havt den Mening, at vi kunde sove lige godt til alle Døgnets Tider, da det altid var lige lyst. Solen var oppe baade Nat og Dag, og vi mente saaledes at kunne lægge os Klokken 6 og staa op Klokken 2 — men det viste sig, at dette kun var en af de almindelige Turist- ideer.

storfjord dating norway speed dating i stord

Vi kunde ikke kommandere Søvnen. For at fordrive Tiden, indtil denne agtede at indfinde.

singelklubben lyngen skålevik singel