Single ås


single ås

Click here for project information in English Mikrober har stort potensiale som kilde til proteiner og attraktive makromolekyler f. De er har en enorm bredde i tilgjengelige nærings- og energikilder, noe som gjør det mulig å utvikle dyrkingsprosesser som for eksempel utnytter industrielt avfall eller baserer seg på enkle uorganisk molekyler, «luft og vann».

single ås

Slik kan mikroorganismer bidra til produksjon av mat, fôr og andre produkter uten å konkurrere om landbruksarealer og uavhengig av klima eller sesongvariasjoner. Det er mange tilnærminger til såkalt presisjonsfermentering, og noen prosesser er allerede implementert i storskala, men de er basert på aerob oksygenavhengig respirasjon.

single ås

Tilførsel av oksygen er en flaskehals på grunn av lav løselighet i vann. Vi har funnet opp en metode for oksygenuavhengig anaerob dyrking av tette bakteriekulturer patentsøkt januar AnaPro er et grunnforskningsprosjekt hvor vi vil identifisere aktuelle organismer og videreutvikle anaerobe dyrkingsstrategier med tanke på fremtidig industriell implementering.

single ås

Mål Anaerob dyrking av tette kulturer for biomasseproduksjon er foreløpig uutforsket. Innenfor AnaPro ønsker vi å finne velegnede bakterier som vokser anaerobt med høy avkastning. Vi vil utvikle kultiveringsprosesser basert på enkle organiske og uorganiske karbon- og energikilder. Utvalgte organismer og prosesser kan tas videre og implementeres single ås samarbeid med industri.

3 Reasons You Should NOT Date A Single Dad - (Coming From A Single Dad *HONESTLY*)