Nordfjordeid speed dating. Speed dating for næringslivet - NETT NO


Del denne artikkelen på e-post — Målet er å skape ein møteplass for heile regionen, Sunnmøre og Nordfjord.

nordfjordeid speed dating skjeberg single speed

Dette vert eit konsept på føremiddagsmøte, der næringslivsleiarar og avgjerdstakarar i bedriftene kan få møtte kollegaer, og få tips, råd og rettleiing, seier Stefan N. Halck, leiar i Volda næringsforum. Han har vorte kontakta av folk frå næringslivet, der det har vorte etterlyst ein slik møteplass.

Målet er altså å få med også Nordfjord. Stryn Næringsforum og Nordfjord Vekst er alt kontakta.

nordfjordeid speed dating storslett singel treff

Den hye møteplassen har fått namnet Arena Sunnmøre - Nordfjord. Det fyrste treffet vert på Volda samfunnshus den På mange måtar kan den nye møteplassen minne om Kontaktpunktet, møteplassen som næringskontora i Ørsta og Volda tidlegare samarbeidde om.

nordfjordeid speed dating dating steder sæveland

Der såg vi at interessa etter kvart fall. Når vi no går til ein mykje større region med eit slikt møteplass-konsept, håper vi at interessa vert stor.

nordfjordeid speed dating saltdal singeltreff

Vi veit at dei mindre bedriftene ynskjer seg ein slik møteplass, og håpet er at vi no også får med dei store, seier leiar i Stiftinga Ørsta nordfjordeid speed dating, Odd Magne Vinjevoll. Invitasjonane til næringskontora og bedriftene i regionen er på veg ut, og folk kan elles finne informasjon om opplegget og konseptet hos Volda næringsforum.

Vi er visse på at dette er ei god investering i tid. Ein kan få knytt nye kontaktar, få tips og råd og verte med i eit nettverk. Terskelen for kontakt på slike møte er mykje lågare enn det å sitje åleine på eit kontor, og vurdere om ein skal ta ein telefon eller ikkje, seier Halck.

nordfjordeid speed dating datingsider i trysil