Andenes single speed. Single speed norge


andenes single speed

Oppdraget er flyttet til siste halvdel av tredje kvartal Det vil samtidig bli utført andre arbeider fra andre leverandører og fra FLO sitt eget personell. Tilbyder må ta høyde for dette. Nordkapp-klasse kystvaktfartøyer er i utgangspunktet bygget etter Sjøforsvarets militære regelverk RAR.

Dette regelverket har i de siste årene gjennomgått en omfattende revisjon og modernisering, hvor deler av regelverket andenes single speed implemert i DnV sitt High Speed, Light Craft and Naval Surface Craft med tilleggsnotasjon gitt i 5 Chapter 14 naval Support Wessel.

andenes single speed

I 5 års klassing inngå følgende oppgaver: Kontroll og eventuell reparasjon av undervannsinstallasjoner, hud og platekledning, kjøl og skuteside opp til 01 dekk, overbyning, dekksutstyr, ankersystem, innbygde tanker og trunker, drivverk hovedmaskiniri unntatthjelpemaskineri med tilhørende utstyr, trykkluft anlegg, sjøvann og rørsystemer, tester og prøver og eventuell oppretting av dokumentasjon.

Deplasement til fartøyet er ca tonn - lengde overalt ca meter og bredde ca 14 meter. Flo vil oppnevne en inspektør som vil være kontaktperson i tilbyderfasen og under utførelse av oppdraget.

andenes single speed