Ytrebygda enslig


Leder Betryggende lederskap av NAV-direktøren Nav-direktøren har vist forbilledlig lederskap etter «grill-skandalen», og nå varsler regjeringen et forenklet og forbedret Nav. Det bør bli mer enn vage løfter.

ytrebygda enslig

Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Barne- og familiehjelpen. Etat for barn og familie har overordnet driftsansvar for barne- og familietjenesten som blant annet omfatter helsestasjons- og skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og barne- og familiehjelpen. Etaten har videre ansvar for barneverntjenesten, bosetting av enslige mindreårige flyktninger, Barnevernvakten, Utekontakten og SLT-arbeid.

Etter skandalen der mange mennesker gjennom flere år ble urettmessig dømt for trygdesvindel etter utenlandsopphold, økte forventningene om forbedringer i Nav. Men forleden vakte det ny oppsikt og harme at en uføretrygdet mann fikk avslag på søknad om stønad til å betale strømmen, ytrebygda enslig råd om å skaffe seg en grill. Den ytrebygda enslig av et menneske i krise er så graverende at det skulle bare mangle at ikke både den lokale Nav-lederen og Nav-direktør Hans Single jenter i flå Holte raskt og inderlig gikk ut og beklaget.

ytrebygda enslig

Det er likevel betryggende lederskap at den relativt ferske direktøren så tydelig og sterkt har uttrykt at Nav skal lære av en sånn sak, og bruke den til å klargjøre hvilke normer og kvalitetskrav etaten legger til grunn når vedtakene utformes. Det er på høy tid når arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen H varsler at Nav skal forbedre seg og forenkle kommunikasjonen med brukerne.

ytrebygda enslig

Og ikke minst, at det er etatens ansvar at de ansatte møter folk midt i store problemer og livskriser med respekt og empati. Både alderspensjonister ytrebygda enslig andre «ukompliserte» brukere er ofte fornøyde med Nav. Andelen som opplever å bli møtt med respekt faller imidlertid markant blant dem som har mistet arbeidsevnen, går på arbeidsavklaringspenger AAP eller er enslige forsørgere.

Det gjør ikke saken bedre at de ofte må forholde seg til vedtak som er så krøkkete formulert at selv jurister kan ha problemer med å tolke innholdet.

ytrebygda enslig

Det skal bli mindre bruk av uforståelige ord og uttrykk på «navsk», skjemaer skal forenkles, og ikke minst: Det skal bli et enklere og mer effektivt system for klager og anker. I tillegg skal flere typer søknader om stønader behandles digitalt.

Ytre Arna: 5,5 Færre røykere 16 prosent av barn som begynner på skolen har foreldre som røyker. Størst andel i Loddefjord og Ytre Arna og Olsvik, der over 30 prosent av barna har foreldre som røyker. Størst andel er det på Slettebakken, Fjellsiden Sør og Laksevåg.

Ressursene dette frigjør skal ifølge Røe Isaksen utnyttes til å følge opp den enkelte bruker bedre enn i dag. Det er vesentlig at dette blir mer enn politisk vage løfter, og at økt digitalisering ikke utnyttes til å kutte antall ansatte.

Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt.

ytrebygda enslig

Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!