Tingvoll enslig


tingvoll enslig

En slik rammeavtale omfatter «ordinært» flyktningmottak, «mottak for enslige mindreårige» eller mottak med «tilrettelagt avdeling».

Den Dette betyr at den avtalen Tingvoll kommune har med UDI i dag kan tingvoll enslig sagt opp. Vi tingvoll enslig ikke når dette eventuelt skjer.

På topp har de nominert Jon N.

Oppsigelsestiden er tre måneder fra den blir meddelt. Dette er en meget krevende situasjon for kommunen og Tingvollsamfunnet.

tingvoll enslig

Det har vært asylmottak i Tingvoll i nesten 30 år. Tilbakemeldingene fra UDI på driften har alltid vært gode. En oppsigelse av dagens avtale betyr at asylmottaket blir lagt ned og at kommunen må nedbemanne.

tingvoll enslig

Det er 15 ansatte ved internasjonal avdeling i dag. Det viktigste i en nedbemanningsprosess er å ivareta de ansatte.

Kommunen vil følge de retningslinjene som er vedtatt i Administrasjonsutvalget og som gjelder i en slik prosess. Nærmere avklaringer skal gjøres i nært samarbeid med den enkelte ansatte som blir berørt og de tillitsvalgte.

tingvoll enslig

Asylmottaket gir i dag positive ringvirkninger i Tingvollsamfunnet. Det gir omsetning i detaljvarehandelen, kommunen har inngått avtale med Tingvoll vidaregåande skole om opplæring av flyktninger og bosatte, asylmottaket har bidratt og bidrar til bosetting i kommunen, lensmannskontoret har oppgaver tilknyttet mottaket osv.

tingvoll enslig

Tingvoll som vertskommune leverer i tillegg tjenester innen skole, barnehage, helse m. Spørsmål og kommentarer ut over dette kan rettes til: Varaordfører Peder Hanem Aasprang, tlf.

tingvoll enslig