Singel i tinn. Monalia ute med ny single – Radio Rjukan


Publikasjon Grus- og Pukkregisteret gir en oversikt over sand- grus- og pukkforekomstene i hele landet. I Telemark ble registeret etablert i av Fylkeskartkontoret i Telemark.

rygge speed dating

I ble det startet oppdatering av registeret i Telemark. Alle singel i tinn fra første gangs registering ble befart og informasjon lagt inn i NGUs database. Forekomstene er digitalisert og presenteres på ressurskart for sand, grus og pukk i målestokk I Tinn er sand- og grusforekomstene spredt over hele kommunen, men er hovedsakelig konsentrert til hoveddalførene.

dating site i hustadvika

Mange av sand og grusforekomstene er små i utstrekning og har begrenset mektighet. Tre forekomster er i dag viktige i forsyningen av byggeråstoff i kommunen.

Dette gjelder 14 Måroset, 11 Høymyrhaugen og 28 Mogen.

single skreia

Disse vil også i framtida være viktige uttaksområder. Mange steder er det også tatt ut masser fra moreneavsetninger. Disse massene er som regel brukt til lokale og private formål.

  • Speed dating i nordland
  • Du har større verdier enn du tror - Tinn Sparebank
  • Hannah debuterer med single – Radio Rjukan
  • Kultur, Tinn | Linnea Dale slipper ny singel
  • Monalia ute med ny single – Radio Rjukan

I kommunen er det mange steintipper fra kraftverksutbyggingene. En del av disse blir i dag benyttet til formål der det er ønskelig med knust tilslag.

pris på singel i røros

Det bør utføres oppfølgende undersøkelser på de viktigste forekomstene for å bestemme kvaliteten og uttagbare mengder. Også aktuelle steintipper bør vurderes med hensyn til kvalitet for bruk til vegformål.

  1. Ole Jon Tveito
  2. Ulstein dating

Ut fra disse resultatene bør det utarbeides en forvaltningsplan for byggeråstoffer som en del av arealplanen i kommunen. Dette vil sikre tilgangen til nødvendige byggeråstoffer i framtida.