Midtre gauldal enslig


Stillingen er i turnus med jobb p. Pga passiv nattevakt i stillingen er lønnsprosent noe lavere enn stillingsprosent.

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning Skrevet av Oddveig Øyan Fagerbekk Tilfeldigvis den siste tiden, har jeg truffet flere av mine kjente som jobber i eldreomsorgen i Midtre Gauldal. Som naturlig er, spør vi hverandre om hvordan det står til når vi møtes.

Ansvar og arbeidsoppgaver Å være en omsorgsperson og aktiv deltaker i daglige gjøremål, sammen med beboere både i og utenfor bolig. Planlegge og gjennomføre miljøterapeutiske tiltak og aktiviteter tilpasset den enkelte ungdoms behov, og i tråd med boligens miljøterapeutiske rammer og prinsipper. Utføre pålagte forvaltningsoppgaver i hht.

enslig i espeland

Delta sammen med ungdommen i alle praktiske gjøremål som kreves for å skape et hjem. Endringer i ansvar og arbeidsoppgaver må påregnes.

austevoll dating site

Kvalifikasjoner Det søkes etter person med relevant utdanning på høgskolenivå, fortrinnsvis med miljøterapeutisk kompetanse. Søkere med annen relevant utdanning og solid praksis innenfor miljøarbeid vil også bli vurdert.

ID 1091 - Miljøterapeut i tiltak for enslig mindreårige flyktninger

Det er ønskelig med erfaring fra arbeid i bofelleskap, integreringsarbeid og teamarbeid. Vi ønsker en personalgruppe som er består av både menn og kvinner. Dette hensynet vil bli vektlagt dersom kompetansekravet for øvrig er oppfylt, og menn kan under slike vilkår bli gitt et fortrinn. Søker må ha førerkort midtre gauldal enslig personbil.

Miljøterapeut i tiltak for enslig mindreårige flyktninger

Personlige egenskaper og egnethet vil bli særlig vektlagt, og vi søker deg som er: Engasjert, tålmodig og fleksibel. Ansvarlig og selvstendig i arbeidet.

Julekalender 2020 Luke 3. Kulturskolen i Midtre Gauldal

Trygg, tydelig og voksen rollemodell for ungdommene. Raus, fordomsfri og har godt humør. Det er en fordel om du har interesser som støtter ungdommenes aktiviteter. Ved eventuell intern tilsetting, kan det bli ledig stilling i annen stillingsprosent. Merk i søknaden dersom dette er aktuelt.

kviteseid single kvinner