Gol enslig


Gol

Du kan ikke sende søknaden på vanlig e-post. Du må skrive den ut og sende den til kommunen på papir. Mange kommuner tilbyr sikker digital post.

gol enslig sirdal speed dating

Sjekk på kommunens nettsider om din kommune tilbyr denne tjenesten. Vanlige årsaker til avslag Du har for høy inntekt Du har ikke meldt flytting til Folkeregisteret Søknaden mangler dokumentasjon eller opplysninger Du eller andre i husstanden er ikke støtteberettiget Boligen din tilfredsstiller ikke kravene Søknad gol enslig saksgang Kommunen mottar søknaden din Har du søkt elektronisk, får kommunen tilgang til søknaden i Husbankens bostøttesystem.

  • Gol og Hemsedal Røde Kors - Røde Kors
  • Besøkstjeneste Torsdagstreff for kvinner, Helselagsstugu Gol Torsdagstreffet er et flerkulturelt samarbeidsprosjekt for Diakoniutvalget, Gol og Hemsedal Røde Kors samt Nasjonalforeningen for folkehelsen ved Gol Helselag.
  • KOSTRA Befolkningsprofil Gol - SSB

Kommunen sjekker da opplysningene du har gitt, og kontrollerer at du har lagt ved nødvendig dokumentasjon. Leverer du søknaden på papir, er det saksbehandler i kommunen som registrerer søknaden din i systemet. Husbanken innhenter opplysninger om deg fra offentlige registre Hver måned fatter Husbanken vedtak.

gol enslig hauknes dating norway

Før vi fatter vedtak, innhenter vi opplysninger fra blant annet Folkeregisteret, Nav, Skatteetaten og Lånekassen. Her kan du lese mer om hvilke opplysninger vi innhenter og hvordan vi behandler personopplysningene dine. Søknaden din blir behandlet — du får vedtak Du får svar på søknaden og eventuelt utbetaling den Er den Får du innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke på nytt Vi viderefører automatisk søknader som får positivt vedtak.

Om Husbanken

Hva du mottar i bostøtte per måned, er avhengig av inntektene dine i søknadsmåneden. Har du variabel inntekt, vil bostøtten også variere. Bostøtten kan bli gol enslig på nytt Hvis arbeidsgiver, NAV eller andre korrigerer inntekten de har rapportert inn til Skatteetaten kviteseid singeltreff eller flere måneder, beregner vi automatisk bostøtten din på nytt for aktuelle måneder.

gol enslig datingsider i karasjok

Vi utbetaler hvis du har fått for lite bostøtte, og krever tilbake hvis du har fått for mye. Du har plikt til å melde fra om endringer Du har plikt til å sette deg inn i vedtaket ditt og melde fra hvis det skjer endringer som har betydning for beregningen av bostøtten.

gol enslig meland online dating

Det blir gjort et etteroppgjør hvert år Når skatteoppgjøret for inneværende år er klart, blir det gjort en etterkontroll. Hvis det er brukt andre opplysninger om næringsinntekt, kapitalinntekt, utenlandsinntekt eller formue i beregningen av bostøtte enn det skatteoppgjøret viser, beregner vi bostøtten på nytt.

Leilighetene ligger svært sentralt til i Gol sentrum tidligere Thorstens Motell. Servicetilbud som matvaresenter, post, bank, spisesteder, butikker, legekontor, Gol Kommune og forretninger i gangavstand på maks meter.

Vi utbetaler hvis du fått for lite bostøtte, og krever tilbake hvis du har fått for mye. Er du verge eller fullmektig?

gol enslig gay dating i hammerfest

Les mer om hvordan du søker om bostøtte som verge eller fullmektig. Får du bostøtte - har du meldeplikt Du må melde fra hvis det skjer endringer i opplysningene du har oppgitt i søknaden din.

Aktiviteter

Hvis du flytter, må du sende inn ny søknad. Dette gol enslig du melde i fra om: Noen flytter ut eller inn i boligen din Endringer i nærings- kapital- eller utenlandsinntekter Endringer i netto formue Noen i husstanden blir student Noen i husstanden begynner eller avslutter førstegangstjeneste Nytt kontonummer Etteroppgjør og bostøtte Når skatteoppgjøret for er klart, får vi opplysninger fra Skatteetaten om de faktiske meldepliktige inntektene dine og netto formuen i Vi kontrollerer da om du fikk utbetalt riktig bostøtte i Har du fått for lite bostøtte får gol enslig en etterbetaling, og har du fått for mye må du betale tilbake.

gol enslig rendalen singel treff

Dette kaller vi et etteroppgjør.