Enslig i frogn


Vi trenger en ny nasjonal dugnad — denne gangen for Moria-leiren i Hellas! Vi er midt inne i en alvorlig pandemi. Norges regjering har lagt til rette for en nasjonal dugnad for å bekjempe koronaviruset.

Skanseåsen Bygdeborg (Frogn kommune)

Det norske folk følger opp, enslig i frogn vi ser at det hjelper. I mange land sprer viruset seg lynfort.

Språk: Norsk (tekstet). Hva møter en enslig mindreårig asylsøker i Norge?

Europa er episenteret i vår region. Helsemyndighetene oppfordrer til sommerferie hjemme i år. Planlagte turer til byer, tettsteder og eksotiske strender må ligge i Hellas er for mange et elsket ferieland. Dit kommer vi ikke i år. Men noen må være der, og da under forferdelige omstendigheter. I de overfylte leirene som er satt opp for asylsøkere. Det ropes nå om hjelp fra hele 21 humanitære organisasjoner om å evakuere barn og barnefamilier fra disse leirene i Hellas.

Integrering i Norge

Og det kreves en ny dugnad fra det norske folk. Hele 50 mennesker i Norge har signert dette kravet. Sist ute med å støtte det er 19 tidligere statsråder og statsministre fra alle norske partier unntatt Frp.

De ber regjeringen om å ta i mot enslige mindreårige og barnefamilier fra Moria-leiren. Ikke hundrevis, men noen titalls. Det har fått Krf og Venstre til å røre på seg. I Stortinget og i regjeringen.

dating steder sørfold

SV på Stortinget har for lengst forsøkt å få stortingsflertallet med seg på å enslig i frogn Hellas og ta imot asylsøkere fra de overfylte leirene, herunder enslige mindreårige asylsøker og familier med barn. Uten å lykkes.

single damer re

Det har også Leger Uten Skaun singelklubben. I en pressemelding fra organisasjonen heter det: «Siden mars har flere enn barn med kroniske og komplekse sykdommer, som epilepsi, diabetes og hjertesykdommer vært innom Leger Uten Grensers helsesenter utenfor Moria.

Disse trenger spesialisert behandling, noe de ikke får på Lesbos i dag. EU stritter i mot, selv om 10 land nå er på glid.

Frogn kommune vil ta imot barn fra Moria-leiren i Hellas

Norge stritter i mot fordi vi venter på en felles EU-løsning. Derfor må ansvaret ligge på de enkelte land singelklubben ringebu Tyskland nå har gjort det.

Enslige Mindreårige Flyktninger EMF er fellesbetegnelsen på alle barn og unge, under 18 år, som kommer til landet uten foreldre eller andre voksne med foreldreansvar i Norge.

Norge må følge Tyskland, sier Godal. I mellomtiden er faren overhengende for spredning av koronaviruset i disse sterkt overbefolkede leirene med veldig mange barn. I Moria-leiren er det hele barn som lider uten tilgang til rent vann, nok mat, skolegang, varme eller trygghet. Om koronaviruset får spre seg i den overbefolkede leiren vil konsekvensen bli katastrofale.

datingsider i lenvik

Også for Europa! En trygg evakuering er nødvendig, og er mulig å få til, uten risiko for folkehelsen i europeiske land. Ordfører, Frogn SV ber om at kommunestyret støtter forslaget fra de humanitære organisasjonene som følger vedlagt.

Frogn SV ønsker at forslaget blir stemt over.

Sabah åpner nytt serveringssted på et enslig rom i Buggebakken i Drøbak

Kommunestyret støtter oppropet fra 21 norske og internasjonale humanitære organisasjoner om at Norge raskt bidrar til å evakuere enslige mindreårige barn og barnefamilier fra de overfylte leirene i Hellas. Kommunestyret ber om at Norge tar i mot barn og barnefamilier fra Moria-leiren.

Vil du bli besøkshjem? Eller kan du stille på kort varsel på jobb for enslige mindreårige flyktninger? Frogn kommune trenger deg!

Frogn kommune ønsker å legge tilrette for å motta enslige mindreårige barn og barnefamiler fra Moria-leiren i Lesbos, Hellas, og oppfordrer alle landets kommuner om å gjøre det samme. Kjære regjeringen Solberg, hjelp de utsatte barna i Moria-leiren på Lesvos nå!

De siste månedene har stadig flere i Norge krevd at politikerne bidrar til å evakuere enslig i frogn fra de umenneskelige og utrygge forholdende de lever under i Moria-leiren på Lesvos. Regjeringens svar har så langt vært å etterlyse langsiktige løsninger. Nå er den humanitære krisen så prekær at den krever en umiddelbar løsning! De fryser og er redde. Tilgangen til helsehjelp er svært begrenset.

Enslige mindreårige flyktninger

Barna frarøves en trygg oppvekst mens vi ser på. Norge og andre land står nå i en ekstraordinær og krevende situasjon.

røros single jenter

Korona-pandemien preger oss alle, og store deler av statsapparatet jobber døgnet rundt for å håndtere situasjonen. Alle forstår at det er en krevende tid. Men for menneskene som sitter fast i flyktningeleirer, representerer det nye viruset enda en økt fare. Karantene og strenge hygienerutiner som vi benytter for å beskytte oss selv og andre, er umulig å håndheve og de som bor der har ikke mulighet til å beskytte seg mot viruset.

bryne single kvinner

Og få, om noen, vil motta adekvat behandling. Selv om barn ikke er mest utsatt for COVID, bor det kronisk syke barn i leirene som har store behandlingsbehov.

Et akutt virusutbrudd vil kunne beslaglegge den lille helsehjelpen som fins.

Fra Skiphelle går man over broa for så å følge stien nordover langs bekken. Den første bakken opp langs Odalsbekken går i en eldgammel hulvei med sin karakteristiske U-form.

I tillegg blir barn utsatt hvis omsorgspersonene deres blir syke eller dør. En trygg evakuering er nødvendig, og er mulig å få til uten ekstra risiko for folkehelsen i europeiske land.

gloppen single kvinner

På sikt, men snarlig, må alle som bor i leiren evakueres da forholdene ikke overholder minstekrav for å dekke deres grunnleggende behov. Jeg signerer herved et krav om at Norge umiddelbart bidrar til at barnefamilier og enslige mindreårige evakueres fra flyktningeleiren Moria.